เป็นตั่งแต่ซื้อคอมมาใหม่ๆตอนแรกสงใสซัพพายจ่ายไฟไม่พอ แต่พอเปลี่ยนแล้วก็ไม่หาย มันเป็นที่การตั่งค่าพลังงานตอนหลับโหมด ปกติตั่งใว้ Balanced ขออภัยไม่มีรูปประกอบ
เข้าไป Control Panel\All Control Panel Items\Power Options เลือกเป็น Driver booster power plan มันจะ Activate it when you switch to gamimg mode